HỆ THỐNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tên cơ quan  Viện Nghiên cứu tài chính, đầu tư và hợp tác, thương mại Đông Nam Á
Cấp đơn vị  Cấp bộ
Trực thuộc  
Thủ trưởng Nguyễn Dũng Thương
Đơn vị cũ  
Điện Thoại  024.2023.5566
Mail seafit.edu@gmail.com
web https://seafit.org.vn/
Địa Chỉ  Tòa nhà 04, Lô 33A, Khu Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Hoài Đức, Hà Nội.