CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG: THƯƠNG HIỆU NHÃN HIỆU UY TÍN HỘI NHẬP KINH TẾ...

Kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi Việt Nam ngày càng tham gia hội nhập sâu rộng nền...

VAA – HIỆP HỘI CỔ VẬT GIA VIỆT NAM CÓ CỐ VẤN CẤP...

Ngày 28/05/2022, nhận lời mời và đề nghị của Viện trưởng Viện nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông...

BẢO ĐẢM QUY HOẠCH ĐÔ THỊ PHẢI CÓ TẦM NHÌN DÀI HẠN, ĐỒNG BỘ...

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền...

CHUYỆN CÒN ÍT BIẾT VỀ BÁC HỒ VÀ GIÁO SƯ NGUYỄN QUỐC ĐỊNH

Giới học giả trên thế giới rất biết và ngưỡng mộ GS Nguyễn Quốc Định (1915-1976). Ông là người sáng lập ra học thuyết...

HOA KỲ RA MẮT BẢO TÀNG KỸ THUẬT SỐ NFT ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ...

Bảo tàng nghệ thuật NFT đầu tiên trên thế giới vừa mở cửa ở Mỹ nhằm giới thiệu đến công chúng một cơ hội...

CHỦ TỊCH GIDIFA VIỆT NAM – BÀ TRẦN LÊ THU THẢO THĂM VÀ LÀM...

Trên tinh thần hợp tác cùng phát triển, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực đầu...

KỶ NIỆM THƯỜNG NIÊN – NHƯNG LÀ SỰ KIỆN KHÔNG QUÊN TẠI LIÊN MINH...

Ngày 8 tháng 4 năm 2022, Liên minh Hợp tác xã Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày Hợp tác...

GS.TS LÊ HỮU NGHĨA – CHỦ TỊCH HỘI TRIẾT HỌC VIỆT NAM THĂM VÀ...

"Triết học là một hình thái ý thức xã hội. Thừa nhận điều này nghĩa là thừa nhận triết học là một phương thức...

THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CỔ VẬT GIA NGUYỄN QUANG HẤN VÀ “KHO BÁU”

Thực hiện kế hoạch công tác, sáng nay ngày 07/03/2022, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại...

VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM...

Trong những năm qua, công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Việt Nam đã đạt được...

Bài viết mới

MÃ ĐỊNH DANH CỔ VẬT: “ĐẶT TÊN CHO EM” ĐỐI VỚI CỔ VẬT TRONG...

Việt Nam hiện đang còn rất nhiều nguồn của cải chưa được “Phát lộ”. Đó chính là nguồn cổ vật vô cùng phong phú...

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG: THƯƠNG HIỆU NHÃN HIỆU UY TÍN HỘI NHẬP KINH TẾ...

Kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi Việt Nam ngày càng tham gia hội nhập sâu rộng nền...

VAA – HIỆP HỘI CỔ VẬT GIA VIỆT NAM CÓ CỐ VẤN CẤP...

Ngày 28/05/2022, nhận lời mời và đề nghị của Viện trưởng Viện nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông...

HIỂU ĐÚNG VỀ CUỘC THI SÁNG TẠO KHKT Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Cuộc thi rộng rãi và thiết thực Từ nhiều năm nay, Ngành Giáo dục đã tổ chức rộng rãi cuộc thi Sáng tạo Khoa học...

BẢO ĐẢM QUY HOẠCH ĐÔ THỊ PHẢI CÓ TẦM NHÌN DÀI HẠN, ĐỒNG BỘ...

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền...

CHUYỆN CÒN ÍT BIẾT VỀ BÁC HỒ VÀ GIÁO SƯ NGUYỄN QUỐC ĐỊNH

Giới học giả trên thế giới rất biết và ngưỡng mộ GS Nguyễn Quốc Định (1915-1976). Ông là người sáng lập ra học thuyết...
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không được Seafit chấp thuận bằng văn bản