VAA – HIỆP HỘI CỔ VẬT GIA VIỆT NAM CÓ CỐ VẤN CẤP CAO ĐẶC BIỆT

Ngày 28/05/2022, nhận lời mời và đề nghị của Viện trưởng Viện nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á – TS Nguyễn Dũng Thương, Ông Vũ Ngọc Tân một chuyên gia – Nhà sưu tầm cổ vật hàng đầu Việt Nam, người có niềm đam mê và là người am hiểu sâu sắc về lĩnh vực cổ vật đã vui vẻ nhận lời tham gia đóng góp và cống hiến trong lĩnh vực cổ vật giữ vị trí Cố vấn cấp cao đặc biệt của Hiệp hội cổ vật gia Việt Nam VAA.

ÔNG VŨ NGỌC TÂN 

NHÀ SƯU TẬP CỔ VẬT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

CHUYÊN GIA CẤP CAO, NGHIÊN CỨU SƯU TẬP CỔ VẬT QUỐC TẾ

CỐ VẤN CẤP CAO ĐẶC BIỆT HIỆP HỘI CỔ VẬT GIA VIỆT NAM VAA

Nhằm tập hợp kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các nhà sưu tầm cổ vật trong và ngoài nước tham gia hoạt động sưu tập, kinh doanh, trao đổi, mua bán, chia sẻ kiến thức, giới thiệu, trưng bày, đấu giá cổ vật, tiếp cận công nghệ 4.0 trong hoạt động quản lý, kinh doanh lĩnh vực cổ vật và di sản, góp phần bảo vệ, lưu giữ, trao truyền các giá trị văn hóa của quá khứ, đồng thời, khai thác tốt phương diện kinh tế của di sản, đóng góp hiệu quả cho ngân sách quốc gia. Theo đó, Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á đã thành lập Hiệp hội Cổ Vật Gia Việt Nam (VAA). Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, trực thuộc Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á hoạt động trên nguyên tắc:

a) Tự nguyện, bình đẳng, công khai, minh bạch;

b) Tự đảm bảo kinh phí hoạt động;

c) Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Nhà nước và Điều lệ Hiệp hội.

Hiệp hội Cổ Vật Gia Việt Nam (VAA) hoạt động trên phạm vi toàn quốc, có quy mô tổ chức từ cấp Trung ương đến 63 tỉnh/thành phố trong cả nước.

Ông Vũ Ngọc Tân là một chuyên gia – một cổ vật gia có niềm đam mê và là người am hiểu sâu sắc về lĩnh vực cổ vật hàng đầu Việt Nam đã được Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á trân trọng kính mời Ông Vũ Ngọc Tân tham gia đóng góp, cống hiến vào lĩnh vực hoạt động của Viện và trực tiếp giữ vị trí Cố vấn cấp cao đặc biệt của Hiệp hội cổ vật gia Việt Nam. Ông Vũ  Ngọc Tân đã vui vẻ nhận lời mời và tham gia vị trí Cố vấn cấp cao đặc biệt của Hiệp hội Cổ vật gia Việt Nam.

Trả lời