VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẠT MỨC CAO NHẤT GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10 và 10 tháng qua tiếp tục đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.
Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10 và 10 tháng qua tiếp tục đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10/2020 ước tính đạt 10,25% so với kế hoạch năm 2020, tăng không đáng kể so với mức 10,15% của tháng 9-2020.

So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10 và 10 tháng năm nay tiếp tục đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10/2020 ước tính đạt 52.000 tỷ đồng, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước.

“Các bộ, ngành và địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện những giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên tình hình mưa bão ở miền Trung trong tháng 10/2020 đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, công trình”, đại diện Tổng cục Thống kê cho biết.

Tính chung 10 tháng qua, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 354.600 tỷ đồng, bằng 69,8% kế hoạch năm và tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 68,8% và tăng 6,7%).

Cụ thể, vốn Trung ương quản lý đạt 62.100 tỷ đồng, bằng 67,7% kế hoạch năm, tăng 67,8% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 292.500 tỷ đồng, bằng 70,3% kế hoạch năm, tăng 29%.

Dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/von-dau-tu-tu-ngan-sach-nha-nuoc-dat-muc-cao-nhat-giai-doan-20162020- 29405.html

Trả lời