Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

LÃNH ĐẠO VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

GIAI ĐOẠN TỪ 2002 ĐẾN 2011:

TSKH. TRỊNH NHƯ PHỨCNGUYÊN PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – GIỮ CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG 

TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ NHÀ 16 – NGÕ 4 – PHỐ KIM ĐỒNG – PHƯỜNG GIÁP BÁT – QUẬN HAI BÀ TRƯNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN TỪ 2011 ĐẾN 10/2015: 

ĐẠI TÁ, TS. BÙI ĐỨC NGHĨA – NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH  – TÀI CHÍNH  – BỘ CÔNG AN – GIỮ CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG

TRỤ SỞ CHÍNH: CĂN HỘ 3 TẦNG, SỐ 3/194 – PHỐ QUAN THÁNH – QUẬN BA ĐÌNH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN TỪ 10/2015 ĐẾN 7/2016:

TSKH. ĐÀO CÔNG HẢI – NGUYÊN CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC – THAM TÁN ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC – GIỮ CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG

TRỤ SỞ CHÍNH: CĂN HỘ 4 TẦNG – KHU ĐÔ THỊ NAM AN KHÁNH (SỐ 17 – NGÕ 70 – ĐƯỜNG AN THỌ 2) – AN THỌ – AN KHÁNH – HOÀI ĐỨC – TP HÀ NỘI 

GIAI ĐOẠN TỪ 7/2016 ĐẾN 8/2018:

PGS.TS MẠC VĂN TIẾN – NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP – BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – GIỮ CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG

TRỤ SỞ CHÍNH: CĂN HỘ 4 TẦNG – KHU ĐÔ THỊ NAM AN KHÁNH (SỐ 17 – NGÕ 70 – ĐƯỜNG AN THỌ 2) – AN THỌ – AN KHÁNH – HOÀI ĐỨC – TP HÀ NỘI 

GIAI ĐOẠN TỪ 8/2018  ĐẾN NAY: 

TS. NGUYỄN DŨNG THƯƠNG – CHUYÊN VIÊN VỤ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI, GIỮ CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG

                                                VIỆN TRƯỞNG TS. NGUYỄN DŨNG THƯƠNG

 

CÁC PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG