Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

LÃNH ĐẠO VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

GIAI ĐOẠN TỪ 2002 ĐẾN 2011:

TIẾN SĨ KHOA HỌC TRỊNH NHƯ PHỨCNGUYÊN PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – GIỮ CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG 

TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ NHÀ 16 – NGÕ 4 – PHỐ KIM ĐỒNG – PHƯỜNG GIÁP BÁT – QUẬN HAI BÀ TRƯNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN TỪ 2011 ĐẾN 10/2015: 

ĐẠI TÁ BÙI ĐỨC NGHĨA – NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH  – TÀI CHÍNH  – BỘ CÔNG AN – GIỮ CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG

TRỤ SỞ CHÍNH: CĂN HỘ 3 TẦNG, SỐ 3/194 – PHỐ QUAN THÁNH – QUẬN BA ĐÌNH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN TỪ 10/2015 ĐẾN 7/2016:

TIẾN SĨ KHOA HỌC ĐÀO CÔNG HẢI – NGUYÊN CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC – THAM TÁN ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC – GIỮ CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG

TRỤ SỞ CHÍNH: CĂN HỘ 4 TẦNG – KHU ĐÔ THỊ NAM AN KHÁNH (SỐ 17 – NGÕ 70 – ĐƯỜNG AN THỌ 2) – AN THỌ – AN KHÁNH – HOÀI ĐỨC – TP HÀ NỘI 

GIAI ĐOẠN TỪ 7/2016 ĐẾN 8/2018:

PHÓ GIÁO SƯ – TIẾN SĨ MẠC VĂN TIẾN – NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP – BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – GIỮ CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG

TRỤ SỞ CHÍNH: CĂN HỘ 4 TẦNG – KHU ĐÔ THỊ NAM AN KHÁNH (SỐ 17 – NGÕ 70 – ĐƯỜNG AN THỌ 2) – AN THỌ – AN KHÁNH – HOÀI ĐỨC – TP HÀ NỘI 

GIAI ĐOẠN TỪ 8/2018  ĐẾN NAY: 

TS NGUYỄN DŨNG THƯƠNG – CHUYÊN VIÊN VỤ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI – BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HÔI – GIỮ CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG

                                                

VIỆN TRƯỞNG NGUYỄN DŨNG THƯƠNG

 

CÁC PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG