HỆ THỐNG TỔ CHỨC VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

1. Lãnh đạo Viện và các Hội đồng

– Hội đồng Viện (Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Viện)

– Ban Lãnh đạo Viện (Viện trưởng, các phó viện trưởng)

– Hội đồng cố vấn

– Hội đồng khoa học

2. Khối Văn phòng

– Phòng Tổ chức – Hành chính – pháp chế

– Phòng Kế hoạch – Tài chính

– Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

3. Khối đơn vị thuộc Viện

– Ban quản lý Chương trình và Dự án (Dự án Edutech)

– Trung tâm Đào tạo, phát triển và cung ứng nhân lực quốc tế

– Trung tâm CNTT và Truyền thông 

– Trung tâm thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học lebio

– Trung nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ môi trường

– Trung tâm đào tạo, tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế

4. Khối đơn vị trực thuộc Viện

– Phân viện khu vực Miền Trung (trụ sở đặt tại TP. Đà Nẵng)

– Phân viện khu vực Miền Nam (trụ sở đặt tại TP Hồ Chí Minh)

– Phân viện khu vực Miền Trung Tây Nguyên (trụ sở đặt tại TP Buôn Mê Thuột)

– Phân viện khu vực Tây Bắc (trụ sở đặt tại TP Yên Bái)

– Công ty TNHH Nghiên cứu, phát triển, khai thác Tài Nguyên Xanh

 

Sơ đồ hệ thống tổ chức Viện