GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÂU LẠC BỘ TRỰC THUỘC
VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ

1. VỊ TRÍ CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ

2. PHÁP LÝ CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ

II. CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

1. LOGO CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

2. LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

3. BAN LÃNH ĐẠO CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM