GIỚI THIỆU LOGO VÀ SLOGAN
VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

1. GIỚI THIỆU LOGO

Logo của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á như sau:

logo seafit

Logo trên đây là thương hiệu, là tài sản vô hình của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á đã được thừa nhận và bảo hộ của Pháp luật Việt Nam tại giấy đăng ký quyền tác giả Cục bản quyền và Cục sở hữu trí tuệ công nhận năm 2019.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng logo này trong các mục đích khác khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á

Người thiết kế logo: Designer Nguyễn Hùng Sơn

 

Ý nghĩa của Logo:

Lấy cảm hứng từ tên gọi đầy đủ của Viện: Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á. Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Southeast Asian Finance, Investment and Cooper Trade Research Institute. Tên tiếng Anh viết tắt: SEAFIT. Tác giả đã xây dựng ý tưởng và thiết kế logo của Viện theo nguyên tắc cách điệu tên gọi bằng tiếng Anh viết tắt bởi các ý nghĩa sau:

Ý nghĩa 1. Biểu tượng lấy đầy đủ tên viết bằng tiếng Anh là SEAFIT để cách điệu làm logo của Viện với slogan: Chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả

Ý nghĩa 2. Chữ S được cách điệu thành biểu tượng dải đất hình chữ S biểu trưng cho Tổ quốc Việt Nam và Viện – một tổ chức khoa học thuộc quốc gia Việt Nam. Phần đuôi của chữ S được kéo dài ôm trọn hình quả địa cầu và bên trong được thể hiện bản đồ khu vực Đông Nam Á khi Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền nằm trong cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á với tone màu vàng là màu tượng trưng cho uy lực, quyền bất khả sâm phạm nổi bật để làm điểm nhấn. Phạm vi hoạt động của Viện thuộc khu vực Đông Nam Á và quốc tế nên phần bản đồ Đông Nam Á được đưa vào trong biểu tượng thể hiện phạm vi và lĩnh vực hoạt động của Viện.

Ý nghĩa 3. Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á có chức năng nhiệm vụ nghiên cứu tập trung và chủ lực về lĩnh vực Tài chính nên một cạnh bên trái của chữ A được tác giả cách điệu hoá thành thanh tài chính thể hiện lĩnh vực hoạt động của Viện. Dấu chấm (.) giữa hai cụm chữ SEA và FIT thể hiện cầu nối của các lĩnh vực: TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ – HỢP TÁC – THƯƠNG MẠI.

Ý nghĩa 4. Toàn bộ logo có tone màu xanh chủ đạo tượng trưng cho sự phát triển của Viện trong tương lai, màu xanh cũng thể hiện sự thân thiện và hòa bình, chúng ta có thể làm bạn với tất cả mọi quốc gia trong khu vực và thế giới

2. SLOGAN: CHUYÊN NGHIỆP – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ

Tác giả/Người thiết kế logo: Nguyễn Hùng Sơn – Designer