CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH: PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GẮN VỚI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Công ty thủy điện Đại Ninh: Phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội

Công ty thủy điện Đại Ninh thuộc bậc thang thứ 2 trên sông Đồng Nai, khởi công xây dựng từ năm 2003 và đưa vào vận hành năm 2008. Công trình có nhiệm vụ cung cấp điện năng cho hệ thống điện Quốc gia và chuyển nước từ sông Đồng Nai sang sông Lũy, tạo nguồn nước phụ vụ sản xuất, sinh hoạt cho tỉnh Bình Thuận. Công trình đầu mối xây dựng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Nhà máy xây dựng tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, có công suất 300MW, sản lượng điện trung bình năm 928 triệu kWh.

Qua 15 năm vận hành (2008-2022), Công ty đã sản xuất được 16,4 tỷ kWh điện, cung cấp 10,5 tỷ m3 nước cho tỉnh Bình Thuận. Mỗi năm, Công ty đóng góp các loại thuế và phí dịch vụ môi trường rừng khoảng 158 tỷ đồng.

Cùng với công cuộc đổi mới và hội nhập của Đảng và Chính phủ, trên cơ sở bám sát các chương trình quản lý tiên tiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1, Công ty thủy điện Đại Ninh sẽ tiếp tục đảm bảo vận hành công trình an toàn, ổn định, hiệu quả để góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước./.

Trả lời