SEAFIT: CHƯƠNG TRÌNH TẾT BA MIỀN – CHÀO XUÂN 2024

Chương trình: “Tết ba miền – Chào xuân 2023” lần thứ 3. Trong khuôn khổ chương trình Ban tổ chức trao tặng bảng vàng cống hiến: “Tinh hoa Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, Thực hành tín ngưỡng dân gian, Không gian văn hóa tín ngưỡng, Nhà hoạt động từ thiện xã hội tiêu biểu, Vì sự nghiệp văn hóa tín ngưỡng Việt Nam” năm 2024. Chương trình do Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á kết hợp với Viện nghiên cứu Văn hóa, Tín ngưỡng Việt Nam kết hợp đồng tổ chức

Tên chương trình: Tết ba miền – Chào xuân 2024

Thời gian: 20 tháng 1 năm 2024 

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị VP Chính Phủ, 37 Hùng Vương, Hà Nội

Đơn vị tổ chức: – Viện nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng Việt Nam

– Viện nghiên cứu tài chính, đầu tư và hợp tác, thương mại Đông Nam Á

Chương trình nhằm tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024, đồng thời tôn vinh các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hóa tín ngưỡng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức sẽ trao bảng vàng:

  • Tinh hoa Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam
  • Thực hành Tín ngưỡng Dân gian
  • Không gian Văn hóa Tín ngưỡng
  • Nhà Hoạt động Từ thiện Xã hội tiêu biểu
  • Vì sự nghiệp Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam

Thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo các Bộ/Ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa tín ngưỡng.

Thành phần tham gia chương trình

Dự kiến bao gồm 700 đại biểu từ lãnh đạo, các tổ chức, đại sứ quán, doanh nghiệp và những cá nhân tiêu biểu.

Đối tượng tham gia và tiêu chí

Các đơn vị, cá nhân có đóng góp cho bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Tiêu chí tham gia bao gồm tuân thủ pháp luật, đóng góp tích cực và quảng bá di sản văn hóa.

Hồ sơ đăng ký tham gia:

Phiếu đăng ký tham gia và hồ sơ thông tin đơn vị/cá nhân.

Báo cáo thành tích và các giấy tờ liên quan.

Chương trình hứa hẹn mang đến những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Kính mời các quý vị cùng tham dự.

Trả lời