TÍCH CỰC CHUẨN BỊ SỰ KIỆN: DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ Á ÂU NĂM 2023

Hiện nay, trong tiến trình thúc đẩy tự do hóa thương mại phạm vi khu vực và quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khảng định vị thế và vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập, tham gia sâu rộng vào sự phát triển nền kinh tế toàn cầu.

In the current process of promoting regional and international trade liberalization, Vietnam is increasingly affirming its position and playing an important role in the integration process and participating deeply in the development of the global economy.

Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn thúc đẩy tiến trình tự do hóa thương mại. Trong đó, Hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu doanh nghiệp, gặp gỡ giao lưu, chia sẻ điều kiện và cơ hội đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tìm hiểu thị trường, trực tiếp và thiết thực phục vụ cho công việc đầu tư sản xuất, hợp tác kinh doanh, xúc tiến thương mại của mỗi doanh nghiệp sẽ tiếp tục được Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á triển khai sâu rộng hơn sau thành công tại “Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – 2023” được tổ chức tại Singapore với sự tham gia của hơn 100 doanh nhân, doanh nghiệp, thương gia đến từ các nước khu vực Asean.

The international integration process is accelerating and intensifying, promoting the trade liberalization process. In this context, investment cooperation, trade promotion, enterprise brand development, exchange meetings, sharing conditions and investment opportunities for businesses to seek partners, explore markets, and directly and practically serve investment production work, business cooperation, and trade promotion of each enterprise will continue to be deployed more deeply by the Southeast Asian Finance, Investment and Cooper Trade Research Institute (SEAFIT)  after its success at the “Asian Economic Cooperation Forum – 2023” held in Singapore with the participation of more than 100 entrepreneurs, businesses and traders from ASEAN countries.

 

Trả lời