CHÙA BIỆN SƠN: NGÔI CHÙA ĐẸP NHẤT VÙNG YÊN LẠC VĨNH PHÚC

0
1353

“Theo tích sử tìm về núi Biện.

Gió neo đầy một giải sông Loan, 

Hương lúa đẫm cửa chiền bỏ ngỏ.

Đón riêng miền Yên lạc vào thu”

Chùa Biện Sơn – Ngôi Bảo Tự đẹp nhất vùng Yên Lạc Vĩnh Phúc.

Một số hình ảnh về Ngôi Báu Bảo Tự đẹp nhất sứ Yên Lạc Vĩnh Phúc

BÌNH LUẬN

Vui lòng ghi bình luận
Vui lòng điền tên