HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGÂN QUỸ CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG VÀO ĐẦU THÁNG 12/2020

Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông tin, Hệ thống quản lý ngân quỹ dự kiến sẽ vận hành chính thức từ ngày 1/12/2020, sớm hơn 1 tháng so với lộ trình đề ra.

Kho bạc Nhà nước huy động thành công hơn 260 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính tại Kho bạc Nhà nước

Huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành

Triển khai Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước và Thông tư số 64/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP, KBNN đã tập trung xây dựng Hệ thống quản lý ngân quỹ và nghiên cứu cách thức thực hiện việc gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời, nhàn rỗi tại tại các ngân hàng thương mại (NHTM).

Hệ thống Quản lý ngân quỹ sẽ giúp hoạt động gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời, nhàn rỗi tại NHTM của KBNN được bảo mật, khách quan, công khai và minh bạch.

Theo đó, lộ trình thực hiện hoạt động gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời, nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại (NHTM) của KBNN theo 2 giai đoạn sau:

Giai đoạn 1 (từ 1/1/2020 đến 31/12/2020)

Thực hiện gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại NHTM theo phương thức bán điện tử; trong đó, thực hiện điện tử một số bước sau:

(i) Thông báo kết quả lựa chọn NHTM dự kiến gửi tiền có kỳ hạn;

(ii) Thông báo nhu cầu gửi tiền có kỳ hạn của KBNN;

Theo Thanh Huyền /tapchitaichinh.vn

Trả lời