THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CỔ VẬT GIA NGUYỄN QUANG HẤN VÀ “KHO BÁU”

Thực hiện kế hoạch công tác, sáng nay ngày 07/03/2022, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á cùng với Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Khai thác, Bảo tồn và Phát triển Di sản quốc gia thăm và làm việc với Cổ vật gia Nguyễn Quang Hấn.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á (TS. Nguyễn Dũng Thương), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Khai thác, Bảo tồn và Phát triển Di sản quốc gia (Ông Phạm Văn Ngọc) và Chuyên gia cấp cao – Thành viên Hội đồng thẩm định kỹ thuật và định giá cổ vật quốc gia (Cổ vật gia Nguyễn Quang Hấn) chụp hình lưu niệm với “Kho báu” đang được bảo quản và lưu giữ.

Sáng nay, ngày 07/03/2022, thực hiện kế hoạch công tác tuần, đoàn công tác của Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á do Viện trưởng (TS Nguyễn Dũng Thương) cùng với Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Khai thác, Bảo tồn và Phát triển Di sản quốc gia NHC-RECD (Ông Phạm Văn Ngọc) – đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á đã thăm và làm việc với Cổ vật gia – Chuyên gia cấp cao, thành viên Hội đồng thẩm định kỹ thuật và định giá cổ vật quốc gia: Ông Nguyễn Quang Hấn. Tham gia đoàn công tác còn có Tổng thư ký, trợ lý đặc biệt của Viện trưởng (Ông Nguyễn Trọng Hùng) kiêm Trưởng phòng công nghệ cao.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác cùng với các chuyên gia cấp cao, đã tiến hành trao đổi, thảo luận các các nội dung liên quan đến việc nâng cao kiến thức và năng lực quản trị, quản lý, khai thác, vận hành và phát huy giá trị của các cổ vật (kho báu) vô cùng tiềm năng đang do các cổ vật gia trong nước lưu giữ, bảo quản. Việc áp dụng công nghệ và kỹ thuật trong vấn đề số hóa, chuyển đổi số, xây dựng các bảo tàng số, ngân hàng cổ vật để quản lý và khai thác và phát huy các giá trị của các “kho báu” cổ vật quý là nhiệm vụ trọng tâm sắp tới mà NHC-RECD sẽ triển khai thực hiện nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tham gia giao lưu xúc tiến thương mại phạm vi trong nước và quốc tế đối với các cổ vật do Viện và các cổ vật gia trong nước đang quản lý. Kết thúc buổi làm việc, Lãnh đạo Viện vinh dự được Cổ vật gia – chuyên gia cấp cao Nguyễn Quang Hấn trao tặng Viện một số cổ vật có giá trị.

Viện trưởng Nguyễn Dũng Thương và Cổ vật gia Nguyễn Quang Hấn tại buổi làm việc

 

Trả lời