THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA CÔNG TY LIÊN QUAN TỚI CDC HÀ NỘI

Bộ Tài chính vừa quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của Công ty CP Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành (liên quan đến vụ án tiêu cực CDC Hà Nội) và Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ thương mại quốc tế Giai Minh.

Theo Quyết định số 1345, Bộ Tài chính Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 157/TĐG cấp lần đầu ngày 24/9/2015 đối với Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ thương mại quốc tế Giai Minh kể từ ngày 7/9/2020.

Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ thương mại quốc tế Giai Minh phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính đồng thời phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Bộ Tài chính thu hồi 2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong đó có Công ty liên quan tới CDC Hà Nội.

Theo Quyết định 1339/QĐ-TĐG ngày 18/9, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 134/TĐG cấp lần đầu ngày 24/9/2016 đối với Công ty CP Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành kể từ ngày 19/9/2020.

Công ty CP Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính và phải chấm dứt vieetjc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Đáng chú ý, Công ty CP Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành có liên quan trong vụ án tiêu cực tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội (CDC Hà Nội). Cụ thể, theo kết luận điều tra, CDC Hà Nội ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá với Công ty CP Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành do Nguyễn Trần Duy (SN 1980) làm Tổng Giám đốc để yêu cầu thẩm định giá 4 gói thầu.

Công ty CP Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành đã ban hành Chứng thư thẩm định giá không đúng quy định, không có giá trị pháp lý đã vi phạm các Thông tư của Bộ Tài chính về thẩm định giá, đồng thời khi CDC Hà Nội làm thủ tục thanh toán phí thẩm định cho Công ty CP Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành đã gây thiệt hại cho Nhà nước 44 triệu đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Trần Duy, Tổng Giám đốc Công ty CP Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo An Nhiên/taichinhdoanhnghiep.net.vn

Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/thu-hoi-giay-chung-nhan-kinh-doanh-dich-vu-tham-dinh-gia-cua-cong-ty-lien-quan-toi-cdc-ha-noi-d15572.html

Trả lời