TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN SỐ 1 VIỆT NAM (EDUTECH) TRIỂN KHAI ÔN LUYỆN THI KẾT THÚC NĂM HỌC 2022 – 2023 VÀ CHUẨN BỊ BƯỚC VÀO NĂM HỌC 2023 – 2024

Với mục tiêu nghiên cứu tạo ra một hệ thống quản lý học tập trực tuyến trên nền tảng (platfrom) của một trường học trực tuyến toàn diện nhất, hoàn chỉnh nhất và thông qua nền tảng đó giúp các Nhà trường quản lý trường lớp, quản lý giáo viên, quản lý học sinh, quản lý khóa học, giúp các doanh nghiệp đào tạo nhân viên, giúp các giáo viên tạo khóa học với học liệu đa dạng và tạo môi trường tương tác, với hệ thống ngân hàng câu hỏi phong phú đa dạng đủ các chủng loại, các hình thức ghi danh, đăng ký tham gia học tập, tham gia giảng dạy linh hoạt thuận tiện, hệ thống phân quyền nhiều cấp độ và đặc biệt là khả năng tích hợp ứng dụng trực tuyến Otalk cho việc giảng dạy và họp trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trả lời tự động và thư viện số OLL. Có thể nói, cho đến thời điểm hiện tại, từ phiên bản đầu tiên E2.0 cho đến phiên bản tiếp theo E3.0 và nay là phiên bản E4.0 đã đáp ứng được tất cả những tính vượt trội mà Edutech đang có.

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và chuẩn bị cho năm học 2023- 2024, Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á tiếp tục triển khai chương trình học và ôn luyện thi tại trường học trực tuyến số 1 Việt Nam thuộc dự án giáo dục edutech trên diện rộng phạm vi cả nước đáp ứng nhiệm vụ và bảo đảm quyền lợi cho phụ huynh, học sinh và hệ thống nhà phân phối thẻ học trực tuyến edutech, cụ thể:

  1. Đối với toàn bộ học sinh đã tham gia đăng ký học trực tuyến từ phiên bản đầu tiên E2.0 trước đây đến nay sẽ tiếp tục được học miễn phí trong năm học 2022 – 2023 và năm học 2023 – 2024.
  2. Đối với hệ thống nhà phân phối thẻ học trực tuyến edutech đã tham gia ngay từ ngày đầu tiên tại dự án giáo dục Edutech sẽ được Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á bảo lãnh số thẻ học để tiếp tục phân phối thẻ đến người học trong năm học 2022 – 2023 và năm học 2023- 2024. Sau năm học 2023 – 2024, nếu tiếp tục tham gia hệ thống phân phối thẻ học edutech sẽ đến Viện ký hợp tác gia hạn. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0867283855 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Trên tinh thần xây dựng môi trường giáo dục theo hướng ứng dụng công nghệ trong dạy và học thực hiện chương trình chuyển đổi số của Chính phủ, nhân rộng giá trị và tính nhân văn của cổng học trực tuyến eutech trong hệ thống giáo dục cả nước. Với sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội nói chung và Quý thày cô, phụ huynh, học sinh, các đại lý phân phối thẻ học edutech toàn quốc nói riêng, nhất định cổng học trực tuyến Edutech sẽ trở thành mô hình trường học trực tuyến số 1 Việt Nam. Sau đây là toàn bộ thông báo của Viện Nghiên cứu Tài  chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á về việc triển khai chương trình học và ôn luyện thi kết thúc năm học 2022 – 2023 và chuẩn bị bước vào năm học mới 2023 – 2024.

Trả lời