VĨNH BIỆT CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG HỘI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÔNG NAM Á – TIẾN SĨ TRẦN QUỐC TRỊ

Vĩnh biệt Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á/Tổng biên tập Tạp chí Đông Nam Á – Tiến sĩ Trần Quốc Trị về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Sáng nay, ngày 21/06/2020, tại nhà Tang lễ Mai Dịch – số 1 – Trần Vỹ – Cầu Giấy – TP Hà Nội, Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam và gia quyến đã long trọng tổ chức Tang lễ Tiễn sĩ Trần Quốc Trị – Chủ tịch Trung ương Hội Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam/Tổng biên tập Tạp chí Đông Nam Á để tiễn đưa Chủ tịch về nơi Vĩnh hằng. Thay mặt Hội đồng Viện – Hội đồng Khoa học – Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á cùng toàn thể cán bộ, các nhà khoa học, công nhân viên người lao động của Viện SEAFIT, Ông Nguyễn Dũng Thương – Viện trưởng và các lãnh đạo phòng/ban/trung tâm thuộc Viện SEAFIT đã đến tham dự tang lễ và tiễn đưa Chủ tịch về nơi an nghỉ cuối cùng và vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Tiến sĩ Trần Quốc Trị. Để tỏ lòng thành kính tiếc thương, xin Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch trong chỉ đạo hoạt động của Viện SEAFIT và các đơn vị thuộc Hội khoa học Đông Nam Á. 

Nguyễn Dũng Thương – Viện trưởng Viện SEAFIT

Trả lời